OPERATIVNI KONZALTING INVESTICIJA U UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE OBJEKTE KOJI PODLIJEŽU OBVEZNOM RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI

 • priprema projektne i ostale dokumentacije za ishođenje dozvole za obavljanje djelatnosti hotela, heritage (baština) hotela, difuznih i integralnih hotela, hotela lječilišne vrste i hotela posebnih standarda, aparthotela, turističkih naselja, turističkih apartmana, kampova, marina, soba i apartmana u domaćinstvu
 • analiza i implementacija zakonskih rješenja iz područja turizma, graditeljstva i zdravstva nužnih za provedbu postupka obveznog razvrstavanja i kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata
 • pregled projektne dokumentacije i davanje mišljenja o njezinoj usklađenosti s propisima iz područja turizma, temeljno sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i podzakonskim propisima koji reguliraju kategorizaciju ugostiteljskih objekata
 • procjena validnosti i objedinjavanje dokumenata potrebnih za kategorizaciju
 • sudski/obrtni registar (djelatnost tvrtke/obrta)
 • zemljišne knjige, ugovori o najmu/zakupu, kupoprodajni ugovori, rješenja o nasljeđivanju, ugovori o koncesiji (pravo raspolaganja)
 • dokumenti iz prodručja graditeljstva – namjena objekta, građevinske dozvole, uporabne dozvole i ostali dokumenti kojima se dokazuje uporabljivost objekta, prema Zakonu o gradnji – sadašnjem i prethodnim)
 • dokumenti iz područja turizma i kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata koji se razvrstavaju i/ili kategoriziraju (hoteli, kampovi i marine)
 • provjera usklađenosti s programom HACCP
 • procjena rizika i isplativosti investicije (prije, za vrijeme i nakon izgradnje objekata)
 • praćenje tijeka realizacije investicije
 • fizički obilazak objekta i kontinuirana provjera realizacije investicije s obzirom na uvjete za buduću obaveznu kategorizaciju do izdavanja pozitivnog rješenja nadležnog upravnog tijela
 • izrada procjene isplativosti investicije/projekta prethodno kategoriziranih objekata (postupak zakonske ponovne kategorizacije objekta)
 • izrada pisanog konzultativnog nalaza i mišljenja u najkraćem roku
 • pribavljanje informacija o dostupnim fondovima EU te sredstvima iz programa RH za investicije iz područja ugostiteljstva, turizma, hotelijerstva, razvoja kampova i marina, namijenjenih poslovnim subjektima iz područja turizma, gospodarstva, malog poduzetništva i obrta
Kontaktirajte nas
 • Svoje putovanje započeli smo 1993. godine u maloj sobi u Čakovcu sa jednom šivaćom mašinom i jednim škarama. 

 • Do danas smo opremili više od 50 hotela.